سیل با خودروها در مشهد چه کرد؟ +عکس

تصویر سیلاب عصر امروز مشهد که باعث برخورد دو خودرو شده بودند را ببینید.

سیل با خودروها در مشهد چه کرد؟ +عکس