به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرگزاری خاورمیانه، یک تیم از محققان آمریکایی به ریاست جمال الدین ابراهیم استاد سم شناسی در کالیفرنیا و مدیر مرکز علوم زیستی در آمریکا در تحقیقات خود دریافتند که خوابیدن به پهلوی راست و گذاشتن دست راست زیر سر به خوابیدن سریع و بی نیاز شدن افراد دچار اضطراب از مصرف آرام بخش ها کمک میکند.

ابراهیم گفت: این تحقیقات درچارچوب رویکرد جدید مراکز و انستیتوهای تحقیقاتی آمریکا برای تکیه بر طبیعت و رجوع به آن برای حل مشکلات درمانی ناشی از آثار جانبی زیانبار و سمومی است که از استفاده از داروهای شیمیایی تولید می‌شود.

این تیم محققان در تحقیقات خود به نتایج مطالعاتی استناد کردند که اخیراً روی کودکان در انگلیس انجام شده و اشاره دارد که خوابیدن کودکان به پهلوی راست به آنها کمک می‌کند تا به آسانی، خوابی آرام داشته باشند و کابوس نبینند.

ابراهیم گفت: تیم محققان با تطبیق نتایج مطالعات انجام شده در انگلیس روی افراد بالغ دریافتند که اگر قلب به هنگام خوابیدن در منطقه فوقانی جسم قرار داشته باشد – نظیر وقتی که انسان به سمت راست می خوابد - تلاش کمتری لازم دارد زیرا به راحتی و سهولت خون را به بخش تحتانی بدن پمپاژ می کند که این امر به آرام شدن بدن انسان و خواب سریع کمک می کند.

این تحقیقات همچنین نشان داد: وقتی انسان مضطرب است، بارهای الکتریکی در مغز انباشته می‌شود و هنگامی که انسان دست راست خود را در زمان خوابیدن زیر گونه سمت راستش می‌گذارد، این بارهای الکتریکی اضافی زیانبار موجود در مغز تخلیه می‌شود.

ابراهیم وضعیت را اینگونه تفسیر کرد که بخش چپ و راست بدن انسان از نظر الکترو مغناطیس مثل هم نیستند زیرا بارهای الکتریکی در بخش راست بدن کمتر از بخش چپ به خاطر وجود قلب در آن محل است.

وی افزود: بخش راست مغز انسان کنترل نیمه چپ بدن و بالعکس را برعهده دارد و در نتیجه وقتی دست راست را زیر گونه قرار می‌دهیم بارهای الکتریکی بخش چپ به دست راست دارای بار الکتریکی کمتر تخلیه می‌شود که این امر به انسان برای استراحت آسان و خواب خوب کمک می‌کند.