یک مرد انگلیسی به نام " وینستون هوز " به منظور گرامیداشت سالگرد همسر خود هزاران درخت بلوط کاشته و سپس با قطع کردن آنها از مساحت ۲۴ هزار متری شکل قلب را طراحی کرد. به گزارش روزنامه انگلیسی " میرور " هوز که ۵۰ سال سن دارد حدود دو سال به روش یادبود همسرش فکر می کرد تا اینکه بالاخره تصمیم گرفت شکل قلب را در جنگل انبوه موجود در نزدیکی منزلش طراحی کند. هوز این فکر را ۱۵ سال گذشته پس از از دست دادن همسر خود عملی کرد اما از خانواده خود خواست این مساله را فاش نکنند تا اینکه بالاخره پس از ۱۵ سال یکی از اعضای خانواده وی از طریق پرواز با یک بالن این عشق ابدی را فاش کرد.کد خبر: 123956