به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه نوشت: در حکم رئیس قوه قضاییه آمده است:

نظر به سوابق علمی و تجربیات ارزشمند جنابعالی در حوزه و دانشگاه به موجب این ابلاغ به سمت معاون فرهنگی قوه قضاییه منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از ذات اقدس الهی و الهام از آموزههای دینی و فرهنگ غنی اسلام و با محوریت برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و برنامه سوم پنج ساله توسعه قوه قضاییه و همکاری سایر بخشها در جهت ارتقای آگاهی و بینش سیاسی، فرهنگی و سلامت روحی کارکنان و خانوادههای آنها گام برداشته و زمینهساز بیش از پیش اجرای عدالت و احقاق حق و ایجاد روحیه کار و خدمت در دستگاه قضایی باشید.