به گزارش افکارنیوز به نقل از جوان امروز، این تصور عمومی وجود دارد که وقتی فردی به طرف راست و بالا نگاه میکند دروغ میگوید و کسی که به سمت چپ و پایین مینگرد، راستگوست. فیلمهای سینمایی نیز در ترویج این تصور نقش دارند.

پژوهشگران دانشگاه «ادینبورگ» در اسکاتلند معتقدند که دیگر زمان رد کردن این نظریه عمومی فرا رسیده است. بر اساس این نظریه، دروغ گفتن همراه با نگاهی به سمت راست با جهت بالاست و گفتن حقیقت همراه با نگاهی به‌سوی چپ با جهت پایین.

محققان بریتانیایی برای انجام این تحقیق رفتار ۳۲ فرد راست دست را مورد بررسی قرار دادند. طبق فرضیه آنها، بین دروغ گفتن و نگاه به سمت راست رابطه‌ مستقیمی وجود داشت.

این پژوهشگران از برخی شرکت‌کنندگان خواستند که در رابطه ‌با موضوعی دروغ بگویند و در مورد مسئله‌ای دیگر حقیقت را. در تجزیه و تحلیل فیلم‌های گرفته شده از حالت چهره این افراد روشن شد که جهت نگاه‌ها رابطه‌ای با صحت گفته‌ها ندارد. ‌
مدتی بعد پژوهشگران برای تایید این نتیجه، چند ویدئوی واقعی را مورد بررسی قرار دادند که در آن گروهی مشکوک در مورد افرادی گمشده صحبت می‌کردند.

در آن ویدئوها از قبل مشخص بود که چه کسی دروغ میگوید، اما پژوهشگران مشاهده کردند که دروغگوها لزوما به طرف راست نگاه نمیکردند. پروفسوری در رشته روانشناسی از دانشگاه آزاد شهر برلین دراینباره میگوید: درست است که حرکت چشم فرد همراه با یک فعالیت ذهنی است، اما این حرکت چشم مختص دروغ گفتن نیست.