کویتی‌ها با موتور به حج رفتند

در شبکه‌های اجتماعی اشاره شده است که این افراد، اهل کویت هستند و برای ادای فریضه حج به مکه مکرمه می‌روند. براساس آنچه نقشه‌های گوگل نشان می‌دهد، این افراد برای رسیدن به مکه ۱۵ ساعت رانندگی پیوسته لازم دارند. گفتنی است از روز شنبه گذشته، بیش از ۱.۳ میلیون نفر برای ادای فریضه حج وارد عربستان شدند. مقامات امنیتی گفتند که بیش از ۳۰۰ هزار نفر که برای حج ثبت نام نکرده اند، اخراج شدند.