افکار

گلرنگ (کاجیره، کاغاله، کافشه) در بعضی از استان‌های جنوبی مانند کرمان گل خشت نیز نامیده می‌شود. از گُل گیاهِ گُل خشت برای رنگ کردن پارچه و به جای زعفران برای رنگ کردن غذا استفاده می‌شود و به دلیل شهرت نان محلی این روستا اکثرا در نان، کماچ و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد خبر: 1242929