کد مورس همستر کامبت ۲۲ خرداد + آموزش نحوه وارد کردن کد

از قسمت بالای صفحه اصلی سمت چپ روی گزینه Earn per tap دوبار بزنید که وارد صفحه مخفی بشید. رنگ همستر شما در این صفحه تغییر میکند و حالا باید کد مورس همستر را وارد کنید. طبق ویدیو باید پشت سر هم نقطه و خط به ترتیب از چپ به راست وارد کنید. برای شروع مثل قبل روی قسمت Earn Per Tap (سمت چپ بالا) ۳ مرتبه کلیک کنید تا همستر به رنگ قرمز در بیاد در ادامه کد پایین را وارد کنید.

کد مورس امروز همستر ۲۲ خرداد

A . _

I . .

R . _ .

D _ . .

R . _ .

O _ _ _

P . _ _ .

برای خط (-) باید یکبار نگه دارید دستتون رو

برای نقطه (.) باید یکبار ضربه بزنید.

کد مورس همستر کامبت ۲۲ خرداد + آموزش نحوه وارد کردن کد