افکارنیور: عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران گفت: تهران جزو فقیرترین شهرهای کشور است و با وجود ساخت چندین هزارمترمربع فضای فرهنگی و ورزشی، هنوز در این زمینه دچار مشکل هستیم.

علیرضا دبیر در گفتگو با پانا با اشاره پایین بودن سرانه فضاهای ورزشی تفریحی و فرهنگی در پایتخت بیان کرد: متولی ایجاد فضاهای فرهنگی تنها شهرداری نیست و باید سرمایه گذاران را نیز با سیاستهای حمایتی به حضور در این بخش تشویق کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه به دلیل فقر فضاهای فرهنگی با ازدحام جمعیت در مراکز تفریحی روبرو هستیم افزود: بر اساس اطلاعات رسیده ازدحام جمعیت در پارک آبی که در میان شهر تهران و کرج است به حدی بوده که جان چند نفر به خطر افتاده است.

دبیر با تاکید بر اینکه کمبود فضاهای فرهنگی و تفریحی برای خانمها و آقایان به یک اندازه است، گفت: تعارف نداریم فضای تفریحی در تهران کم است.

منبع: سلامت نیوز