افکارنیوز: وزن اسکلت انسان بالغ ۱۳ تا ۱۵ کیلوگرم است .


- پروانه ها با پای خود مزه را احساس میکنند.
*
شتر در هنگام تشنگی میتواند ۹۵ لیتر آب را در کمتر از ۳ دقیقه بنوشد.
*
تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار میمیرند.
*
وزن اسکلت انسان بالغ ۱۳ تا ۱۵ کیلوگرم است.
*
اولین اتوموبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران کرد.
*
اولین آدامس را جان کورتیس در سال ۱۲۲۷ شمسی ساخت.
*
تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیة چشم است.
*
با ۳۰ گرم طلا میتوان نخی به طول ۸۱ کیلومتر درست کرد.
*
سومریها در قرن چهارم قبل از میلاد خط را اختراع کردند.
*
یک دهم مردم جهان در جزیره ها زندگی می کنند.
*
اولین تمبر جهان در سال ۱۸۴۰ در انگلستان به چاپ رسید.
*
فیل بالغ در روز ۲۲۰ کیلوگرم غذا و۲۰۰ لیتر آب مصرف میکند.
*
تعداد حشرات موجود در ۵/۲ کیلومترمربع زمین کشاورزی از انسانهای موجود در کل دنیا بیشتر است.
*
هرفرد عادی درسرخود ۹۰ تا ۱۲۰ هزار رشته مو دارد.
*
ریش انسان بالغ بر ۵ تا ۱۵ هزار و یک ابرو ۴۵۰ تا ۶۰۰ تار مو دارد.
*
گربه وسگ هر کدام ۵ گروه خونی دارند و انسان ۴ گروه.
*
زنبور عسل دو معده دارد: یکی برای انبار کردن عسل ویکی برای غذا.

منبع: تکناز