خبرگزاری رویترز تصاویری از استعمال سیگار در نقاط مختلف جهان منتشر کرده است که افراد را در موقعیت های عجیب در حال کشیدن سیگار نشان می دهد.

کد خبر: 124677