مشاهده پلنگ در توران +فیلم

تصاویری از پلنگ ماده و توله‌اش را در زیستکره توران شاهروددر استان سمنان ملاحظه می‌کنید.