این استان شنبه هم تعطیل است

 با توجه به گزارش هواشناسی در خصوص افزایش دما و به منظور پایداری شبکه برق استان خوزستان، فعالیت کلیه ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی و غیردولتی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز و موسسات آموزشی خوزستان در روز شنبه مورخ ۲۳ تیرماه به صورت دورکاری اعلام شد.

 

هجوم موج شدید گرما به این مناطق کشور و درخواست کاهش مصرف برق!