به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: این دو زمین لرزه به بزرگی ۳.۴ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بامداد شنبه سلمانشهر و حوالی آن در غرب مازندران را لرزاند.

این زمین لرزه ها به ترتیب در ساعت یک و ۴۹ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ساعت ۲ و ۹ دقیقه و ۴ ثانیه روز شنبه در این منطقه رخ داد.

شبکه های لرزه نگاری وابسته به این مرکز، موقعیت جغرافیایی وقوع زمین لرزه اول را در ۳۶.۸۰ درجه عرض شمالی و ۵۱.۲۹ درجه طول شرقی و زمین لرزه دوم را در ۳۶.۸۱ درجه عرض شمالی و ۵۱.۳۳ درجه طول شرقی ثبت کردند.

گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه ها نشده است.

به گزارش مهر، چند روز پیش نیز زمین لرزه ای در این مقیاس بخش هایی از نقاط کوهستانی آمل را لرزانده است.