به گزارش افکار نیوز ،مرتضي تمدن در گفتوگو با ايسنا، درباره ادامه اجراي پروژههاي مسكن ويژه در تهران گفت: به طور مرتب در حال جابجايي براي اجراي اين پروژهها هستيم و قطعا متوقف نخواهند شد. همچنين براي اجراي اين طرح بزرگ دو نقطه در تهران تاكنون شناسايي شده و ۳ نقطه جديد نيز مكانيابي شده و در حال رايزني و مذاكره براي تملك زمين هستيم.

تمدن گفت: در هر نقطه از تهران که اجازه ایجاد مسکن ویژه صادر شود، وزارت راه و شهرسازی تهران ورود پیدا می‌کند. لذا در هر منطقه و مکان که شرایط برای احداثاین پروژه‌ها وجود داشته باشد، محدودیتی وجود ندارند.


به گفته تمدن یکی از اولویتهای تامین و ساخت مسکن برای پایتخت نشینان، ایجاد مسکن ویژه در بافت‌های فرسوده تهران است و افزود: شرایط واگذاری مسکن ویژه متفاوت از مسکن مهر است و قطعا در آینده احداثمسکن ویژه در تهران شتاب خواهد گرفت.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود قرار دارد، آیا پروژه‌های مربوط به مسکن مهر و مسکن ویژه بعد از اتمام عمر دولت نیز ادامه خواهد داشت، گفت: ادامه برنامه‌ها و اقداماتی که در این دولت صورت گرفته در دولت‌های بعدی اجتناب‌ناپذیر است و اگر کسی مدل بهتری برای کاهش قیمت مسکن دارد می‌تواند عنوان کند.تمدن با تاکید بر اینکه دستوری نمی‌شود قیمت مسکن را پایین آورد، تاکید کرد: هیچ راهی جز این وجود ندارد که تقاضا را با تولید مسکن پاسخ دهیم. در تهران روند احداثمسکن ویژه شتاب خواهد گرفت و شرایط متقاضیان برای دریافت این مسکن نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهرداری تهران مجری متروی شهرهای اقماری خواهد بودتمدن درباره برگرداندن اجرای پروژه متروی شهرهای اقماری به شهرداری تهران خاطرنشان کرد: اعتبارات مترو شهرهای اقماری را دولت تامین می‌کند و شهرداری تهران تنها مجری این طرح‌ها و پروژه‌ها خواهد بود.