به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، سرانجام تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان در شورای نگهبان به تایید رسید تا آن دسته از افراد جامعه که تاکنون به هر دلیل از حمایتهای بیمه ای محروم مانده اند، تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار بگیرند.

بر اساس بند " ب " ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه، دولت می‌بایست با ادغام تمامی صندوقهای بیمه درمانی در صندوق بیمه خدمات درمانی کشور سازمان بیمه سلامت ایرانیان را تشکیل دهد. این در حالی است که مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در اولین واکنش به این ادغام عنوان داشته که تامین اجتماعی از این امر مستثنی است.

سعید مرتضوی در خصوص آغاز به کار سازمان بیمه سلامت گفته است " در اساسنامه سازمان بیمه سلامت به تبصره ۴ بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم اشاره شده که صندوق تامین اجتماعی از این ادغام مستثنی است. "

اما عبدالله عمادی معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اینکه گفته می شود صندوق تامین اجتماعی حاضر نیست در سازمان بیمه سلامت ایرانیان تجمیع شود، گفته است که سازمان تامین اجتماعی باید به نظر و تصمیم دولت تن بدهد.

عمادی در پاسخ به این پرسش که صندوق تامین اجتماعی سازمان بیمه سلامت ایرانیان را جایگزینی برای سازمان بیمه خدمات درمانی می داند و نتیجه چنین اطلاقی، به واقعیت پیوستن این شایعه است که صندوق تامین اجتماعی به هیچ قیمتی تن به تجمیع نخواهد داد، عنوان داشته است که " سازمان تامین اجتماعی در جلسه ای که اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایرانیان در آن نوشته شد، حضور داشت. به هر حال سازمان تامین اجتماعی هم باید به نظر و تصمیم دولت تن بدهد. البته مشکل ما صرفا با صندوق تامین اجتماعی نیست بلکه هم اکنون ۱۷ صندوق بیمه ای مستقل فعال هستند که باید خرید راهبردی خدمات درمانی از این سازمانها به صورت متمرکز انجام شود. البته انتظار نداشته باشید که در سال اول فعالیت سازمان بیمه سلامت ایرانیان، تمام انتظارات ما محقق شود. "

سازمان بیمه ‏سلامت ایران از ادغام بخشهای ‏بیمه درمانی تمامی صندوقهای ‏موضوع ماده ۵ قانون مدیریت ‏خدمات کشوری و ماده ۵قانون ‏محاسبات عمومی کشور در صندوق بیمه خدماتی ‏درمانی، تأسیس و بر اساس مفاد ‏این اساسنامه قانون ساختار نظام ‏جامع رفاه و تأمین اجتماعی و ‏سایر قوانین در موارد سکوت ‏براساس قانون تجارت اداره ‏می‌شود و تمامی امور، وظایف و ‏فعالیتهای مربوط به بیمه سلامت ‏در این سازمان متمرکز می‌شود.

با تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، ‏قرار است بیمه پایه یکسانی به ‏تمامی مردم ارائه شود. به این ‏ترتیب که همه‌ جمعیت ۷۵‏میلیونی کشور از یک بیمه پایه ‏درمان برخوردار خواهند بود و ‏در صورت اجرای این عملیات، دیگر ‏فردی فاقد پوشش بیمه درمان در ‏کشور نخواهد ماند.

دکتر رمضان محسن‌پور قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس با اشاره به تایید اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایرانیان در شورای نگهبان، گفته است که " طبق قانون وزارت بهداشت باید طی ۶ ماه اساسنامه سازمان بیمه سلامت را تهیه می‌کرد که وزارت بهداشت زودتر از موعد مقرر این کار را انجام داد. "

وی عنوان داشته است که " پس از ابلاغ اساسنامه سازمان بیمه سلامت به دولت، سریعا مراحل بعدی کار پیگیری می‌شود. "

بر این اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، تمام سازمانهای بیمه‌ گر کشور اعم از دولتی و خصوصی ادغام و سازمان بیمه سلامت ایرانیان تشکیل شود تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به صورت یکسان و در قالب یک سازمان ارایه شود.

سرانجام پس از سالها انتظار، ادغام بیمه های پایه در کشور به مرحله اجرا رسیده است و می توان امیدوار بود با تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، اولا تمامی مردم از خدمات بیمه پایه برخوردار شوند و ثانیا، آن دسته از افرادی که دو یا سه دفترچه بیمه دارند، از این گردونه خارج شده و به وضعیت موجود ساماند دهند.