به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، براساس این تغییرات در رشته ژنتیک ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی بابل و گلستان از ۵ نفر به ۳ نفر و در رشته ویروس شناسی ظرفیت موسسه رازی از ۸ نفر به ۴ نفر کاهش یافته است.

در رشته رشته فیزیوتراپی دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و تربیت مدرس هرکدام با ظرفیت پذیرش ۶ نفر، ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از ۷ نفر به ۸ نفر و ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ۹ نفر به ۱۰ نفر افزایش یافته است.

افزایش ظرفیت همچنین در رشته های میکروب شناسی در موسسه رازی با ظرفیت پذیرش ۴ نفر و رشته بینایی سنجی در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با ظرفیت ۵ نفر اعمال شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(۲۵) نفر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا در رشته سم شناسی(۱۵) نفر در رشته نظارت بر امور دارویی(۲۰) نفر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در رشته سم شناسی(۱۵) نفر در رشته نظارت بر امور دارویی(۲۰) نفر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در رشته پرستاری(۱۰) نفر و دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در رشته پرستاری(۱۶) نفر ظرفیت اضافه کرده است.

همچنین اسامی واجدان شرایط مصاحبه در دانشگاه شاهد برای رشته های ایمنی شناسی، اقتصاد بهداشت، پرستاری مراقبتهای ویژه، فیزیولوژی و میکروب شناسی در کنکور ارشد گروه پزشکی اعلام شد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش، اسامی اعلامی هیچگونه حقی را اعم از قبولی برای داوطلب ایجاد نمی کند و تنها بر اساس اولویت بوده و صرفاً پذیرفته شده این مرحله هستند. این نتایج اولیه بوده و نتیجه نهایی پس از طی مراحل مربوطه، اعلام خواهد شد.

زنان پذیرفته شده باید راس ساعت ۸ صبح ۱۲ مرداد و مردان باید راس ساعت ۱۰ صبح ۱۲ مرداد با همراه داشتن مدارکی از جمله اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، اصل و کپی مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس ۴*۳ به آدرس دانشکده هنر دانشگاه شاهد مراجعه کنند. عدم حضور در جلسه به منزله انصراف ازاین مرحله بوده و متعاقبا هیچ اقدامی در این رابطه امکانپذیر نخواهد بود.

داوطلبان این ۵ رشته با وارد کردن کد رهگیری می توانند از نتیجه خود جهت مصاحبه در دانشگاه شاهد اطلاع یابند.

نتیجه نهایی این ۵ رشته همزمان با سایر رشته ها نیمه اول شهریور ماه اعلام خواهد شد.