میخوام توجه تون رو به رابطه زیبای اعداد و زوایا جلب کنم! سوال کلیدی: چرا ۱ “یک” ه؟ چرا ۲ “دوئه” و…. من دیگه توضیح نمیدم خودتون ببینید…

کد خبر: 127497