به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، در این مطلب اشاره داریم به چند موجود که در طبیعت هستند و با توجه به ظاهر بی آزارشان، می توانند قاتلان بی رحمی نیز باشند.

مرجان هااین موجودات بسیار کوک شاید در ظاهر بسیار شبیه اسفنج ها باشند اما باطنی بسیار خطرناک دارند و همانند کوسه ها می توانند کشنده باشند. بر روی بدن این مرجان ها تیغ های بسیار ریزی وجود دارد که بعد از برخورد می تواند در شکار ایجاد گزش کند و پس از آن، به راحتی آن را شکار می کند. همچنین مرجان ها می توانند به راحتی یک ماهی بزرگ را ببلعد.


حلزون هاشاید به نظر شما حلزون یکی از کوچک ترین و زیباترین مخلوقات باشد اما این موجد زیبا و بسیار خونسرد و آهسته می تواند بسیار خطرناک نیز باشد. شاید به خاطر لاکی که دارد زیاد شکار نشود اما می تواند موجودات ریز و یا حتی حیوان های بزرگ را نیز از پای در بیاورد. حلزون ها اندام هایی در بدنشان دارند که بسیار شبیه به قلاب است و اصابت کوچک ان می تواند آن منطقه را کاملا بی حس کند. برخی از گونه های حلزون حتی می توانند انسان ها را نیز از پای در آورند.


صدف هابسیاری از موجودات دریایی که دارای دو پوشش سخت بر روی هم هستند مانند صدف ها به عنوان قاتلان کوچک دریا شناخته می شوند. این موجودات برای بقا نیاز دارند تا اب دریا را با مکش های عظیم به داخل صدف هایشان بکشند. این مکش ها در صدف های بزرگ می تواند حتی ماهی های متوسط را نیز به داخل بکشد و آن ها را از بین ببرد.


ستاره دریاییشاید بسیار عجیب باشد که بدانید یکی از موجودات زیبای دریایی که بیشتر اوقات در یک نقطه زندگی می کند و اصلا توانایی حرکت زیاد ندارد قاتلی بی رحم در دریا شناخته می شود. البته این ستاره های دریایی گونه های متفاوتی دارند. برخی از گونه های آن ها به موجودات کوچک و به آرامی حمله می کنند برخی دیگر نیز خیلی سریع حمله می کنند. در این میان ستاره کمین کننده از همه بی رحم تر است. او بر روی دستانش بلند می شود و منتظر می مانند تا موجودی از زیر بدنش عبور کند سپس به روی آن می افتد و در طی چند روز او را زنده زنده می خورد.