افکارنیوز: آیا تا به حال به کارهایی که مادران در طول روز انجام می دهند، توجه کرده اید؟ کارهایی که مادران از جان و دل انجام می دهند و نه تنها احساس نارضایتی نمی کنند بلکه از انجام آن لذت می برند. در این مطلب به نقل از stir به چند مورد از کارهایی که مادر از انجام آن لذت می برد، اشاره شده است.

تماشای فرزندان هنگام خواب.

موقعی که کودک از سرویس مدرسه پیاده می شود با لبخند و آغوش گرم به استقبال او می رود.

تماشای برنامه تلویزیونی با کودکان.

هنگامی که فرزندش کابوس می بیند دوست دارد کنار کودکش بخوابد. احساس امنیت کودک با حضور مادر بیشتر می شود. مادران آرزو می کنند همیشه بتوانند کودکان را از خطر در امان نگه دارند و مراقب آن ها باشند.

شانه کردن موهای بلند دختر و هنگامی که کودکشان بزرگ شد، دلتنگ این لحظه خواهند شد.

تماشای کشتی گرفتن کودکان.

آوردن نوشیدنی یا هر خوراکی دیگر سر سفره غذا بر اساس تقاضای کودک.

تعامل کودکان با دوستانشان برای مادر صحنه تماشایی است.

کتاب داستان خواندن.

حمام کردن کودک.

انتخاب کردن لباس هایی که باید بپوشند.

تماشا کردن ساعت ها بازی کردن با کودک و امیدوار بودن به این که در تمام عمر رابطه خوبی با هم داشته باشند.

تهیه شیرینی و دسر به سفارش کودک.

دیدن شادی در چهره آن ها، هنگامی که در کاری موفق می شوند.

بررسی مشق شب کودکان.

منبع: خراسان