به گزارش افکار نیوز،احمد قویدل در گفتگو با مهر ،اظهارداشت: در حال حاضر تمامی عملهای جراحی قابل پیش بینی برای بیماران هموفیلی، به دلیل کمبود دارو لغو شده است.

وی افزود: اصولا این قبیل جراحیها برای بهبود شرایط بیمار انجام می شود. به طور مثال از عمل جراحی تعویض مفصل می توان به عنوان نمونه ای از این جراحیها نام برد.

قویدل با اشاره به کاهش سطح دسترسی بیماران هموفیلی به داروهای مورد نیازشان، گفت: یک بخش از کمبودهای دارویی ناشی از عدم برنامه ریزیهای وزارت بهداشت است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اعلام اینکه کمبود داروی بیماران هموفیلی در برخی استانهای کشور جدی است، تاکید کرد: داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی را فرآورده های خونی تشکیل می دهد که اساسا وارداتی هستند و هنوز هیچ کدام از گزینه های تولید داخل وارد بازار دارویی کشور نشده اند.