افکارنیوز - آیتالله صادق آملی لاریجانی پیش از ظهر شنبه در گردهمایی بزرگ مبلغان ویژه ماه مبارک رمضان به بررسی چالشهای تبلیغ دین در جهان امروز پرداخت و اظهار داشت: در دنیایی زندگی میکنیم که برای نسل معاصر ما پرسشهای ممنوع بسیاری مطرح است.
وی ادامه داد: ریشه این پرسش‌ها جریانات فکری است که عمدتاً در مغرب زمین رخ داده و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه پاسخ‌‌ های دینی و برخاسته از کتاب و سنت را در مقابل این پرسش‌ها داشته باشیم که اولاً‌ اقتضا می‌کند خود ما فهم درستی از این کتاب و سنت داشته باشیم و هم با زبان امروزی این مطالب را بازگو کنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه هجوم آرایی که نسبت به دین انجام می‌شود یا منافی هستند یا یک دین دیگری را طلب می‌ کند، اظهار داشت: این دین اقلی فقط رابطه شخصی با خالقش را مورد نظر قرار می‌دهد و با هر دینی که روابط افراد را به انحاء وجودی‌اش تطبیق دهد مخالف هستند.
وی با اشاره به اینکه تجددگرایی به سرزمین ما هم سرازیر شده است، خاطرنشان کرد: این تفکر به خصوص در دوران مشروطیت وارد کشور شده و هر از چندگاهی تورم می‌کند و یکباره روشنفکرانی سر بر می‌آورند و این مباحثرا مطرح می‌کنند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: این افراد ارجاعی در حرفهای خود ندارند چون دیگران می‌فهمند که حرفی برای گفتن ندارند.
وی ادامه داد: بسیاری از این افراد مترجم هستند آن هم حرفهای صاحب سخن را یا نمی‌فهمند یا نمی‌خواهند به خوبی ترجمه کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به هجوم پرسش‌های شبهه برانگیزعلیه جوانان اظهار داشت: دشمنان ذهن نسل جوان ما رااز شبهات و پرسش‌ها پر کرده‌اند و در این زمینه نیاز به جهاد علمی داریم.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم برای سئوالات دشمنان سد درست کنیم و حجابی برای ورود افکار ایجاد کنیم بلکه باید از طریق استنباط پاسخهای متین دینی از متون دینی چاره‌ای بیاندیشیم و سپس آنها در زبان‌های مختلف به نسل جوان عرضه کنیم.
آملی لاریجانی تفکراتی از قبیل لیبرالیسم، نسبی‌گرایی، بحثحقوق بشر غربی و…را از جمله هجوم افکاری دانست که برخلاف دین ما مطرح می‌شوند و گفت: اینها با مبانی درپیش‌فرض‌هایی جلو می‌آیند که اگرکسی اهل اجتهاد و تحلیل باشد می‌بیند که ریشه این سخنان در کجاست و کجا با ریشه دین در تضاد هستند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تصور از علم مربوط به قرون وسطی است، گفت: علوم انسانی که وارد کشور ما شده دارای پیش‌فرض‌های خاص خودش و روانشناسی غربی مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی درباره حقیقت انسان است و با ادعای علوم وارد کشور شده است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: کم کم این تصورات عوض شد به ویژه در قرن ۲۰ که تصور از علوم که صرفاً‌ علمی باشد تصور موهومی است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی یک روانشناس یا جامعه شناسی مباحثی را مطرح می‌کند تلقی خاصی از علوم دارد اما در کشوری که بنای آن بر تصورات ایمانی نهاده شده است و نسبت خودش را با خالقش به گونه خاصی می‌بیند آیا واقعاً روا است که سیل ترجمه‌های غربی وارد و در دانشگاه‌های ما بدون اجتهاد مطرح شود؟
وی با بیان اینکه ورود ترجمه‌هایی که روی آن کار اجتهادی صورت نمی‌گیرد و متاسفانه در حوزه هم وارد شده درست نیست، اضافه کرد: با هزینه‌های زیادی دانشگاه‌ها را ساخته‌ایم و حتی افرادی با سختی و دشواری زندگی خود را اداره می‌کنند ولی فرزندانشان را برای تحصیل به دانشگاه‌ها می‌فرستند و آیا باید این مباحثبرای آنها مطرح شود؟
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ما مخالف علوم انسانی نیستیم، تصریح کرد: ‌در علوم انسانی روشن است که ما با چه کسانی و چه تلقی‌ای از انسان وارد علم می‌شویم. متاسفانه در داخل کشور افراد ناواردی گفتند که حمله سازمان یافته‌ای به علوم انسانی شده است. چه حمله‌ای؟ ما که ۳۰ سال در این علوم کار کرده‌ایم چنین حمله‌ای را ندیده‌ایم. شما که حتی یک روز در این زمینه کار نکرده‌اید و در هنر فعالیت کرده‌اید این چه حرف‌های سخیفانه‌ای است که می‌زنید.
وی ادامه داد: باید دقت کنیم سر ما کلاه نرود و طوری نباشد که پیش‌فرض‌های خودشان را به ما غالب کنند.
رئیس قوه قضائیه تهاجم فرهنگی را یک واقعیت دانست و گفت: لازم نیست در روی بسته‌ای بنویسند این بسته تهاجم فرهنگی است. همین که تعالیم خود را با پیش‌فرض‌هایی وارد کشور می‌کنند نوعی تهاجم فرهنگی است.
رئیس قوه قضائیه با طرح سئوال‌هایی از قبیل آیا عده‌ای از روشنفکران مدعی دینی که اصرار بر تجدد دارند به پیش‌فرض‌های آن توجه کرده‌اند؟ واقعاً دین ما تجددگرایی با پیش‌فرض‌های آن را می‌پذیرد، گفت: مغرب زمین تهاجم وسیعی علیه نظام ما دارد و اگر روحانیون و فضلای ما به عظمت این مشکل توجه کنند گمان نمی کنم دیگر خواب به چشمانشان بیاید.
رئیس قوه قضائیه گفت: شبهات آنها سراسر کشور را در هم نوردیده است و جهادی لازم است که اولاً تلاش کنیم این حرف‌ها را بفهمیم و از همه مهمتر از معادن وحی پاسخ‌های خوبی داشته باشیم و از این حال رخوت بیرون بیاییم.
آملی لاریجانی گفت: عده‌ای باید به صورت مجتهدانه در این عرصه فعالیت کنند و مبلغان هم مطالب برخاسته از سنت و قرآن‌ را به نسل جوان که تشنه دریافت حقایق هستند منتقل کنند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: در روزگاری زندگی می‌کنیم که زرق و برق‌ها زیاد شده و عوامل پراکندگی و غفلت زیادی وجود دارد.
وی با بیان همه چیز در اطراف ما انگیزه‌ای برای غافل شدن و پراکندگی فکر و اندیشه هستند، تصریح کرد: محصولاتی که به دنیا عرضه می‌شود بشررا به مصرف کنندگی شدیدی می‌کشاند و خود این مصرف کنندگی انسان در حجاب حقایق قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: درست است که از ۵۰ سال پیش ابزار و ماشین‌ها نو شدند ولی این ابزارها همراه خودشان دلمشغولی‌های عجیبی می‌آورند و زندگی‌ها دائماً به طرف صورت و ظاهر کشیده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه از کوچه و در و دیوار غفلت می‌بارد گفت: در این روزگار عوامل مختلفی باعثعمیق شدن غفلت می‌شوند و راه حل این مسئله توجه و تذکر است.
وی ادامه داد: ‌نخست خودمان را از گرفتاری‌ها راحت کنیم و بعداً دیگران را هدایت کنیم و برای این کار راهی جز رجوع به معنویت نداریم. / ح /