به گزارش افکارنیوز به نقل از 24، وینستون هاوس مزرعه ای تقریبا بزرگ در حومه شهر لندن دارد.

وی برای اظهار عشق به همسرش که حدود ۱۷ سال پیش از دنیا رفته است درختان مزرعه خود را به روش جالبی به شکل یک قلب کاشته است.

سبزه زار عشق

 عشق ابدی

سر و همسر

باغ مخفی