به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه بر اساس گزارش دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، دارایی پرویز فتاح وزیر سابق نیرو، همسر و فرزندان نامبرده مورد رسیدگی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده، افزایشی در دارایی نامبرده به وجود نیامده است.

بنابر اعلام دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه پس از دریافت گزارش این دفتر، با خاتمه رسیدگی به پرونده موافقت کرد.