به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، علاقه ها ونجين به نگهداري از سگها و گربه باعث شد تا او شغل خود را ترك كند و خانهاش را بفروشد تا بتواند از اين حيوانات مراقبت كند.

این زن مسن چینی در ابتدا از تعداد خیلی کمی سگ و گربه شروع کرد و تنها فرصت‌‌های فراغت خود را با آنها می‌گذراند اما با گذشت زمان تعداد آنها افزایش یافت و مجبور شد تمام وقت در کنار این حیوانات باشد.

او که تعداد سگ‌هایش را به ۱۵۰۰ و تعداد گربه‌هایش را به ۲۰۰ عدد افزایش داده بود، توانایی مراقبت از آنها را نداشت به همین دلیل ۱۲ کارگر را برای نگهداری از حیواناتش به خدمت گرفت.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي oddity central، ها ونجين همچنين گفت: نگهداري از اين حيوانات و تامين غذاي آنها مخارج زيادي را تحميل ميكند اما با علاقهاي كه به حيواناتم دارم نميتوانم از آنها دور شوم.