به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اين كارشناسان ميگويند: در هفته اخير، دماي هوا دوباره بالاتر از نقطه انجماد رفته و به ذوب شدن حجم بيشتري از يخها منتهي شده است. توماس موت، كارشناس جوي دانشگاه جورجيا در شهر آتن ايالت جورجياي آمريكا در اين باره متذكر شد: تصاوير ماهوارهاي نشان داده است كه نقطه اوج ذوب شدن يخها در هفته گذشته، روز يكشنبه بوده به طوري كه حجم يخهاي ذوب شده در سطح صفحه عظيم يخي گرينلند در اين روز به ۷۴ درصد رسيده است.

به گزارش شبكه خبري ان بي سي، مطالعه روي قطعات يخي گرينلند نشان داده است كه هر ۱۵۰ سال يكبار اين روند ذوب شدن يخها و برفهاي در جزيره گرينلند اتفاق ميافتد اما دانشمندان نگران هستند كه در عصر حاضر به دليل گرم شدن زمين و افزايش دماي هوا، اين رويداد طبيعي، تسريع و تشديد شود.