به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، محققان هلندي و ايتاليايي با مقايسه تعداد گلبولهاي سفيد در خون ۱۵ مرد جوان در شرايط داشتن خواب كافي به مدت هشت ساعت در شبانهروز و در هنگام ۲۹ ساعت بيداري بيوقفه دريافتند كه از دست دادن برنامه زماني بيولوژيكي منظم شب و روز و كمبود خواب باعث افزايش تعداد گرانولوسيتها يا همان گلبولهاي سفيد خون ميشود.

محققان در این بررسی نشان دادند کم خوابی باعثایجاد تکانه‌های شدید سیستم ایمنی بدن می‌شود و بدن در پاسخ، همان واکنشی را که طی قرار گرفتن در معرض استرس از خود نشان می‌دهد، ابراز می‌کند و کمبود خواب مزمن یک عامل ریسک جهت ابتلا به اختلالات سیستم ایمنی بدن محسوب می‌شود.

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی است: درک مکانیسم‌های مولکولی در پشت پاسخ‌های بدن نسبت به ایجاد استرس و کمبود خواب موجب روشن شدن چگونگی توسعه بیماری‌های مرتبط در بدن هنگام مواجه شدن با این شرایط می‌شود.

پيشتر نيز تحقيقاتي مبتني بر اثر محدوديت خواب بر روي افزايش بيماريهايي مانند چاقي، ديابت و پرفشاري خون نيز صورت گرفته است.