به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، جشنواره های قرون وسطایی در کشورهای اروپایی رونق بسیاری دارد و این کشورها سعی دارند به این وسیله سنت های خودشان را زنده نگه دارند.

چندی پیش در یکی از روستاهای فرانسه جشنواره ای مربوط به قرون وسطی با حضور قریب به ۱۱ هزار نفر برگزار شد اما این جشنواره مجالی بود برای سارقان تا نقشه خودشان را پیاده سازی کنند.در ساعات آغازی جشن عده ای سارق با لباس های باستانی و شوالیه ای و با همراه داشتن شمشیرها و گرزهای خطرناک به این جشن وارد شدند و مبلغ زیادی پول به سرقت بردند.

پلیس اعلام کرده است که سارقان تواسنتد با گروگان گرفتن یکی از مسئولین و تهدید کردن مردم با تبر مبلغ ۲۰ هزار یورو به سرقت ببرند. جستجوی پلیس برای پیدا کردن این سارقان همچنانادامه دارد.