افکارنیوز: رادان در مراسم تجلیل از خبرنگاران که در ستاد نیروی انتظامی برگزار شد به تشریح برنامه‌های پلیس در ماه رمضان پرداخت و افزود: با توجه به اینکه در این ماه مردم برای عبادت منازل خود را ترک می‌کنند پلیس در این زمینه اقدامات لازم را برای پاسداری از منازل انجام می‌دهد.

وی افزود: جرائم خودرو در ماه رمضان کاهش چشمگیری می‌یابد اما در کنار آن انتظارات مردم افزایش یافته و مطالباتشان جدی‌تر می‌شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: روزه‌خواری در ملاء عام یکی از معضلاتی که مانند سال‌های گذشته با برخورد جدی پلیس مواجه خواهد شد.

وی اظهار داشت: خودروی روزه‌خواران توقیف شده و فرد خاطی به محاکم قضایی معرفی خواهد شد.

سردار رادان گفت: برخورد با آلودگی صوتی بد‌پوششی و بد‌حجابی از دیگر اقدامات پلیس در ماه رمضان است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی درباره وضعیت امنیت شهر تهران گفت: وضعیت امنیتی تهران با دیگر پایتخت‌ها تفاوت بسیاری دارد و این امنیت وصف ناشدنی است.

وی اظهار داشت: به این دلیل امنیت تهران وصف نشدنی است که شهروندان خوبی داریم و پلیس نیز توانسته‌است وظایف خود را به خوبی انجام دهد. وقوع جرائم در شهری مانند تهران تا اندازه‌ای طبیعی است.

سردار رادان تصریح کرد: باید با گردنکشان برخورد قاطع کرده اما با مردم رئوف باشیم.