به گزارش افکارنیوز،باشگاه خبرنگاران به نقل از بيترين؛ بسیاری از مواد شیمیایی و مواد سمی که در دنیای خارج از بدن شما وجود دارد در بال مرغ انباشته میشوند و شما با خوردن این قسمت لذیذ مرغ، خود را دچار بسیاری از بیماریها میکنید. به طیور معمولا آنتیبیوتیک میدهند، آنتیبیوتیکها آنها را در مقابل بیماریها محافظت میکند و هم باعث میشود به اصطلاح زودتر وزن بگیرند و رشد کنند به همین دلیل توصیه میشود، زمانی دام و طیوری که از آنتیبیوتیکها استفاده کردهاند ذبح شوند که نیمه عمر دارو سپری شده باشد تا وقتیکه این گوشتها به بازار مصرف ارائه میشوند، این آنتیبیوتیکها به انسانها منتقل نشوند، ولی متاسفانه در بسیاری از موارد این نکته رعایت نمیشود به همین علت بسیاری از افراد در مقابل انواع آنتیبیوتیکها از خودشان مقاومت نشان میدهند بدون اینکه خودشان علت آن را بدانند، دریافت این آنتیبیوتیکها میتواند از طریق شیر، گوشت و انواع منابع حیوانی باشد.

علت خوشمزگی بال مرغ، چربی زیادی است که در آن قسمتها انباشته شده و هرچیزی که خوشمزه باشد یک لذت آنی و یک حسرت دائمی ایجاد میکند. در رابطه با گردن مرغ هم گفته میشود که گردن محل عبور خیلی از بافتهای اعصاب است و بسیاری از غدد لنفاوی در گردن قرار دارد که احتمالا اینها میتواند موجبات انتقال بعضی از ترکیبها را فراهم کند که برای انسان مضر است و توصیه میشود که خانمها و دخترخانمها میل نکنند.