به گزارش افکارنیوز به نقل از همشهری،این در حالی بود که صاحب گوسفند یکبار از قطار بیرون رانده شده اما با گفتن این جمله که باید به خانه بروم دوباره سوار قطار شده بود. یکی از مسافران قطار در اینباره میگوید: این مرد مو خاکستری هیچ توجهی به اعتراض بقیه نکرد و فقط مراقب گوسفندش بود تا آنرا در قطار گم نکند.

گفتنی است این رویداد در یکی از پر رفت‌و‌آمد‌ترین ساعات مسافرت‌های ریلی انجام شد. نوامی‌ماری که عکس این گوسفند را گرفته می‌گوید: هنوز هم باور نمی‌کنم.