روستای دستگرد شهرستان بشاگرد با صد و پنجاه خانوار جمعیت از نعمت آب اشامیدنی سالم محروم است و مردم روستا به سختی و با آب غیربهداشتی زندگی خود را سپری می کنند. روزانه شش هزار لیتر آب بوسیله تانکر در اختیار مردم این روستا قرار می گیرد اما این مقدار آب علاوه بر اینکه نیازهای مردم را تامین نمی کند به دلیل اینکه از بستر رودخانه جمع آوری می شود، غیر بهداشتی بوده و مردم از آن برای شست و شو استفاده می کنند.

کد خبر: 129566