به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، مرد دوچرخهسوار حدودا ۳۰ سالهای که چهارشنبه به اتوبوس خبرنگاران المپیک برخورد کرده بود، جان خود را از دست داد.

اورژانس لندن بلافاصله پس از این حادثه امداد هوایی را به محل اعزام کرد. سخنگوی اورژانس گفت: متاسفانه پزشک امداد هوایی اعلام کرد، فرد یاد شده در صحنه حادثه کشته شده است.

یک سخنگوی کمیته برگزاری المپیک ۲۰۱۲ هم در واکنش به این خبر گفت: تایید میکنیم که یک دوچرخهسوار پس از برخورد با اتوبوسی که حامل نمایندگان رسانهها از دهکده المپیک بود، به نحو غمانگیزی جان باخت. پلیس در حال بررسی موضوع است. با خانواده این دوچرخه سوار ابراز همدردی میکنیم.