به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرآنلاین، معمولا افراد به رنگهای متنوعی علاقه دارند. در این میان، برخی از رنگها در بین یک جنسیت طرفداران بیشتری دارد، حال آن که جنسیت دیگر، به آن اندازه آن را نمیپسندند، البته نه این که از آن بیزار باشند یا این که از آن رنگها استفاده نکنند. اما واقعا بین دو جنس از نظر علاقه به رنگهای مختلف تفاوت وجود دارد؟ این سوالی است که محققین اخیرا به دنبال پاسخ آن رفتهاند.

به گزارش لایفز لیتل میستریز، بخشی از مطالعه اخیر فیلیپ کوهن، جامعه‌شناس دانشگاه مریلند در زمینه هنجارهای جنسیتی در مورد علاقه به رنگ‌ها در بین دو جنس است. وی از حدود ۲۰۰۰ مرد و زن یک سوال بسیار ساده پرسید: رنگ مورد علاقه شما کدام است؟ نتایجی که کوهن به دست آورده نشان می‌دهد که در بین هر دو جنس، ‌ رنگ آبی از همه بیشتر طرفدار دارد. بعد از آن، در بین مردان، رنگ سبز و در بین زنان، رنگ بنفش از طرفداران بیشتری برخوردار هستند.
نتیجه مطالعه کوهن را می‌توانید در دو نمودار مربوط به زنان و مردان ببینید.به گفته کوهن، نمونه مورد مطالعه او به طور تصادفی انتخاب نشده بودند و در واقع نمونه در دسترسی از دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه و نیز افرادی بوده‌‌اند که به وسطه به اشتراک‌گذاری لینک و یا رسانه‌های اجتماعی در مورد مطالعه شنیده بودند. وی در این‌باره می‌گوید: «با این حال وقتی مولفه‌های سن، نژاد، ‌قومیت و سطح تحصیلی را کنترل کردم، الگوی جنسیتی ترجیح رنگ‌ها هیچ تغییری نکرد. این مسئله اطمینان نتایج را بالا می‌برد و می‌توان گفت که نمونه من باعثانحراف نتایج نشده است.»

البته، این که چرا دو جنس با الگوی متفاوتی به رنگها علاقه دارند و این که چرا برخی از رنگها بیشتر از سایر رنگها طرفدار دارند، سوالات مهم دیگری هستند که در این گزارش بدانها پاسخی داده نشده و پاسخدهی به آنها، نیازمند مطالعات بیشتری است.