از بدو تاسیس تلویزیون من وتو، این شبکه ماهواره ای بسیاری از بینندگان خود را به خاطر پوشش غیر متعارف مجریانش از دست داده است.

کد خبر: 132794