طراحان اتریشی اتاق قابل حملی را ساخته‌اند که امکانات خواب، حمام و استراحت برای دو نفر را داراست. داخل این اتاق از سه بخش تشکیل شده است، بخشی اصلی اتاق، بخشی که مربوط به حمام است و بخشی که منتهی به بیرون از اتاق می‌گردد. در هر صورت این اتاق از آشپزخانه تشکیل نشده است و فضای آن محدود است، چرا که به طور واضح این اتاق برای توقف‌های کوتاه مدت گردشگران ساخته شده است.

کد خبر: 132795