به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، قطعا مردمی که روزی برای انتقال یک نامه هفتهها و ماهها منتظر میماندند تا چاپاری آن را به مقصد برساند و جواب را برگرداند هیچ وقت تصور نمیکردند که روزی برسد که تنها با چند کلیک در کمتر از یک ثانیه بتوان پیامی را منتقل کرد.

شاید برای ما هم عجیب باشد که بدانیم قبل از به وجود آمدن ایمیل برای انتقال نامه یا محموله‌های مهم، ذهن آدم به استفاده از موشک فکر و به آن عمل کرد.این ایده ار ابتدای قرن بیستم به اجرا گذاشته شد و نیاز به انتقال سریع بعضی مدارک استفاده از موشک را به ذهن مهندسین آورد از این سیستم بیشتر برای انتقال اسناد محرمانه و مهم استفاده می‌شد البته برخی مواقع و به صورت محدود در سرویس پست معمولی نیز از آن استفاده شد.

البته با به خطا رفتن و اصابت این موشکهای پستی به محلی غیر از محل مقرر و حتی در مواردی انفجار موشک در زمان پرتاب یا در هوا، باعثشد تا این روش هیچ گاه عمومیت پیدا نکرده و به فراموشی سپرده شود.