به گزارش افکارنیوز دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با مهر اظهارداشت: مطالبات داروخانه ها از بیمه ها تا اول فروردین امسال تسویه شده است و از ابتدای امسال مطالبات داروخانه ها باقی مانده است.
وی با اشاره به تاخیر ۵ ماهه بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه ها، افزود: به نظر می رسد با توجه به چالشی که بر سر مدیریت تامین اجتماعی به وجود آمده است، می بایست تا تعیین تکلیف مرتضوی منتظر بمانیم.

رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه اکثر قریب به اتفاق داروخانه ها با مشکل مالی مواجه اند، تاکید کرد: با توجه به اینکه محل درآمد داروخانه ها از فروش داروهای بیمه ای است، تاخیر در پرداخت مطالبات همواره برای داروخانه ها مشکل ساز می شود.