به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، دستهای کشف شده که تنها استخوان آنها بر جا مانده است و قدمتی ۳ هزار و ۶۰۰ ساله دارند، از درون ۴ حفره موجود در کاخی باستانی در شمال قاهره به دست آمدهاند.

به گفته کارشناسان، این استخوان‌ها همگی متعلق به دست راست هستند و در آن زمان برای نشان دادن شمار کشته‌شدگان نیروهای دشمن دست راست کشته‌شدگان را قطع می‌کردند.

این یافته‌ که به‌نوعی نخستین سند از آیین و رسوم جنگجویان مصر باستان است نشان می‌دهد که چگونه سربازان برای به دست آوردن طلا، دست راست دشمنان خود را جدا و با خود حمل می‌کردند.

سرپرست گروه اکتشاف گفت: هر حفره نمایانگر یک جشن است. جشنی که پس از هر پیروزی بر پا می‌شد و نشانی از به زیر کشاندن دشمن از قدرتش بود.

این دستها در شهری به نام آواریس که امروزه تل الدبا نامیده میشود در شمال شرقی قاهره کشف شد.