به گزارش افکارنیوز هدایتالله ادیبنیا در گفتوگو با فارس، درباره پدیده زیرمیزی در بیمارستانهای تأمین اجتماعی اظهار داشت: پرداخت هرگونه وجهی به پزشکان و مراکز درمانی تأمین اجتماعی که بعضاً به عنوان پدیده زیر میزی به آن اشاره میشود غیر قانونی است.

وی ادامه داد: هرساله طی بخشنامه‌های مکرر به تمامی مدیران درمان استان‌ها تأکید می‌شود که دریافت هرگونه وجهی از بیماران در مراکز ملکی سازمان‌ تأمین اجتماعی خارج از تعرفه‌های مصوب خلاف قانون است و در صورتی که مشاهده و یا شکایتی واصل شود با پزشکان و کادر درمانی متخلف برخورد می‌شود.

ادیب‌نیا بیان داشت: پزشکان رسمی در صورت دریافت زیرمیزی به تخلفات اداری معرفی و با آن‌ها برابر قانون برخورد می‌شود.

معاون درمان تأمین اجتماعی یادآور شد: با پزشکان قراردادی که اقدام به دریافت زیر میزی کنند برخورد قانونی و لغو قرارداد می‌شود.

وی اظهار داشت: همواره تأکید شده‌ است که همکاران براساس مصوبه دولت اقدام به دریافت وجه کنند و پرداختی‌ها صرفاً توسط بانک و سیستم بیمارستان‌‌ها باشد.

ادیبنیا با بیان اینکه آمار دقیقی از شکایتها نداریم بیان داشت: براساس شکایتهای موردی متوجه تخلف میشویم ولی تأکید داریم بیماران خارج از مصوبه وجهی را پرداخت نکنند.