به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، با توجه به تقاضای بسیاری از داوطلبان متقاضی ثبت نام جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران۲ زمان ثبت نام تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۳ مرداد تمدید شد.
دانشگاه تهران ۲ در ۵۴ رشته در ۴ گروه آزمایشی هنر، علوم انسانی و MBA، گروه علوم پایه و گروه فنی و مهندسی دانشجو پذیرش می‌کند.

برنامه زمانی آزمون این دانشگاه هنوز مشخص نشده است اما این آزمون قطعا تا پایان شهریورماه برگزار خواهد شد.

همچنین ضرایب دروس هر یک از رشتهها بر روی سایت دانشگاه تهران به آدرس http://ut.ac.ir قرار گرفته است.