به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در اطلاعیه سازمان حفظ نباتات آمده است: با عنایت به مشاهده ورود و توزیع غیرقانونی سم تقلبی قارچکش اسپیرودیکلوفن ۲۴ درصد SC با ذکر نام کشور ترکیه بعنوان کشور تولید کننده و برچسب به زبان ترکی و با آرم و لوگوی شرکت BASF در استان فارس، لازم به یادآوری است که سم فوق با نام تجاری انویدور تولید شرکت BAYER بوده و توسط آن شرکت پس از طی مراحل قانونی و بررسیهای آزمایشی در فهرست سموم مجاز کشور به ثبت رسیده است.

بنابراین ورود آن در حال حاضر توسط شرکت بایر پارسیان و پس از اخذ مجوزهای لازم(ورود و ترخیص برای هر محموله) امکان‌پذیر خواهد بود.

لذا ساخت تقلبی احتمالی و یا ورود و عرضه مورد فوق در کشور فارغ از اقدامات کنترلی و نظارتی و بصورت قاچاق صورت گرفته، بنابراین هر گونه خسارت ناشی از کاربرد سم تقلبی فوق متوجه توزیع کننده، توصیه کننده و بهرهبرداران مربوطه بوده، مسئولیت خسارتهای جنبی نیز قابل پیگرد قانونی خواهد بود.