به گزارش افکارنیوز به نقل از واحد مرکزی خبر، فرناز بیکی گفت : ۱۹ گروه برای بررسی امکانات و تمهیدات تشکیل شد و از مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش بازدید کردند.
وی افزود: این گروه ها به منظور بررسی اهداف مدون برای اجرای نظام ۳-۳ - ۶ از نظر ساماندهی نیروی انسانی، محیط آموزشی و تجهیزات مورد نیاز در هر منطقه از ۳ تا ۴ مدرسه و در مجموع از ۹۳ مدرسه به شکل تصادفی دیدن کردند که بررسی ها نشان می دهد خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد.
بیکی گفت: تجهیزات لازم به ویژه میز و نیمکت و کلاس های درس برای پایه ششم آماده و ابلاغ معلمان این پایه صادر شده است.
وی افزود: برای تامین معلمان پایه ششم حدود ۵۰۰ نفر از نیروهای شاغل در شهرستان های استان تهران و دیگر استان ها به شهر تهران منتقل و ساماندهی شده اند و از شماری از معلمان راهنمایی نیز که داوطلب تدریس در دوره ابتدایی هستند استفاده شده است.
بیکی گفت: با این اقدامات، معلمان مورد نیاز پایه ششم تامین شد اما برای رفع نیاز به معلمان پایه سوم در برخی مناطق به مناطق آموزش و پرورش ابلاغ کرده ایم که به طور موقت از معاونان دارای تجربه کلاس داری استفاده شود.
در مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش شهر تهران ۱۲۰۰ مدرسه ابتدایی دولتی و حدود ۴۶۰ مرکز آموزشی ابتدایی غیر دولتی دایر است. از مهر امسال حدود ۹۶ هزار نوآموز پایه اول تحصیلاتشان را در مدارس پایتخت آغاز می کنند.