افکارنیوز: به نظر شما نقض قوانین مربوط به پتنتها چقدر جریمه دارد؟ اپل این رقم را برابر ۲٫۴۵ میلیارد دلار می داند. این مبلغی است که اپل در دادگاه دیروز خود علیه نقض قوانینی که به نظر اپل، سامسونگ انجام داده خواستار شده است. این دادگاه همانی است که اپل به خاطر پتنت هایش علیه سامسونگ راه انداخته و در حال حاضر هم در کالیفرنیا جریان دارد.

اپل می گوید سامسونگ تعدادی از پتنت های مربوط به طراحی و تکنولوژی ما را بدون کسب اجازه مورد استفاده قرار داده و همین مسئله روی فروش ما تاثیر منفی گذاشته است. اپل امیدوار است در این دادگاه پیروز باشد تا بتواند مقداری از این سودهای از دست رفته را بازگرداند.

منبع: علمولوژی