مرسدس بنز SL۵۰۰Night Edition با رنگ مشکی مات، خودرویی که طبق اظهار مالک، اولین نمونه وارد شده به کشور است و هزینه خرید آن درحدود ۴۰۰ میلیون تومان برای وی آب خورده است.

کد خبر: 134945