در سال ۲۰۰۶ / ۱۳۸۵، اندرو شویمان در شن‌زار سابی آفریقای جنوبی با فریادهایی از سر درماندگی از خواب پرید، فریادهایی که خیلی زود متوجه شد متعلق به یک اسب آبی است که در آب‌های کم‌عمق رودخانه توسط دو گربه بزرگ محاصره شده است. وی در این باره می‌گوید: «هر بار که اسب آبی می‌خواست فرار کند، شیرها به دنبال وی می‌رفتند و وی مجبور می‌شد که مجددا به درون آب عقب‌نشینی کند. نهایتا پس از چند ساعت تعقیب و گریز شیرها توانستند بر اسب آبی غلبه کرده و آن را غرق کنند.»

کد خبر: 134966