شیشه ساخته می‌شود تا بشکند، کاغذ ساخته می‌شود تا پاره شود، اما هواپیما ساخته نمی‌شود که سقوط کند، با این وجود حوادثهوایی اجتناب ناپذیرند و پرواز همزاد فرود و گاهی اوقات سقوط.

به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، برادران رایت سازندگان اولین هواپیما بودند و با اختراع خود درهای آسمان را به روی حمل و نقل بشر گشودند پس بیربط هم نبود اگر اولین حوادث هوایی دنیا برای آنها اتفاق میافتاد که این طور هم شد، اولین حادثه هوایی برای اولیور رایت و همکارش توماس سلفریج رخ داد که در آن رایت تنها مصدوم شد اما سلفریح جان خود را از دست داد و به این ترتیب اولین صانحه هوایی در سال ۱۹۰۸ رخ داد.

پس از این حادثه روز به روز بر امنیت پرواز و هواپیماها افزوده شد اما تاکنون صوانح هوایی مساله‌ای اجتناب ناپذیر بوده که با وجود پیشرفت تکنولوژی وقوع آنها اجتناب ناپذیر است.

در زیر تصویر تعدادی از صوانح هوایی نادر اولیه را مشاهده میکنید که توجه به آن برای مردم آن زمان جالب بود و در ذهن آنها بیم و امید نسبت به آینده این وسیله پرنده ایجاد میکرد.

کد خبر: 135019