به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا، شبكه های لرزه نگاری وابسته به این مركز موقعیت این زمین لرزه را ۴۳ / ۳۸ درجه عرض شمالی و ۷۲ /۴۶ درجه طول شرقی ثبت كرده اند.