بلژیکی‌ها فرشی رنگارنگ از ۶۰۰هزار گل در میدان اصلی بروکسل پهن کردند.

به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از روزنامه دیلیتلگراف، مراسم فرش گل بروکسل از روز چهارشنبه در این شهر آغاز شد. در این مراسم که به مدت ۵ روز ادامه دارد، فرشی متشکل از ۶۰۰هزار گل بگونیا و کوکب در میدان اصلی پایتخت بلژیک پهن شده است.

پیشینه دو سالانه فرش گل بروکسل به سال ۱۹۷۱ باز میگردد. این مراسم امسال با موضوع آفریقا برگزار شده و فرش ساخته شده، ۱۸۰۰ متر مساحت دارد.

کد خبر: 135026