به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری قم، کرمرضا پیریایی، استاندار قم در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی، با اشاره به اینکه مهمترین و نخستین مشکل استان در موضوع کمآبی است، اظهار کرد: راهکارها، پیشنهادات و رفع مشکل کم آبی در جلسه آینده کارگروه بخش توسعه کشاورزی بررسی شود.

وی با تأکید بر اینکه حل مشکل موضوع آب ضرورت دارد، تصریح کرد: کمبود آب در بخش صنعت، کشاورزی و شرب خانگی تأثیر بسزایی دارد.

استاندار قم با اشاره به اینکه در موضوع منابع آب، استان دچار محدودیت جدی است، خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه شهر، افزایش جمعیت در سال‌های آینده و مهاجرت افراد به استان، برای افزایش منابع آب باید بررسی جدی صورت گیرد.

پیریایی با تأکید بر اینکه پروژه انتقال آب به دشت مسیله اهمیت بسزایی در تأمین منابع آبی و احیای بخش کشاورزی استان دارد، اضافه کرد: موانع و مشکلات طرح انتقال آب به دشت مسیله باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.

همچني مهندس سیدحسن رضوی، مدیرعامل آب منطقهای استان در این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت میزان بارندگی در سال آبی ۹۰-۸۹، منابع آب سطحی و زیرزمینی استان و برداشت و تخلیه آب سدهای استان پرداخت و اظهار کرد: حجم تخلیه و برداشت از منابع آب زیرزمینی ۹۰۳.۳ میلیون مترمکعب است که از این میزان ۸۰۳.۴ میلیون مترمکعب به مصرف کشاورزی و ۶۱.۴۹ میلیون مترمکعب آن به مصارف شرب و صنعتی میرسد.